Projekt Bible bez hranic – pilotní projekt 90  

 Základním předpokladem pro pochopení biblických textů je překlad Bible do rodného jazyka. Rodným jazykem neslyšících v ČR je český znakový jazyk. Český jazyk je cizím jazykem. Bibli v českém jazyce nemohou neslyšící používat. České republice běžně neprobíhají mše pro neslyšící, neexistují žádné materiály pro pastoraci neslyšících a výuku etiky a náboženství. 

Vydáním této Bible dojde nejen k rozšíření obecného přehledu (základ etiky a evropské kultury) této specifické skupiny čtenářů, přiblížení hlavní obsahové linie Písma svatého, ale také k základní nabídce křesťanství jako takového – s možností zvýšení kvality jejich života. Bible může sloužit nejen samotné cílové skupině, ale také pastorům, učitelům náboženství a etiky a občanské výchovy ve speciálních školách, v sociální a charitativní práci s cílovou skupinou. Projekt je určen nejen neslyšícím  = osoby s praktickou hluchotou - kvalifikovaný odhad uvádí 9000 uživatelů českého znakového jazyka, ale také tlumočníkům, učitelům, farářům, sociálním pracovníkům. Propojuje svět Neslyšících (věřících i nevěřících)  – jako jazykové a kulturní menšiny-  a svět slyšících. Všichni pracují dohromady a všichni jsou vzájemně obohacováni odlišným vnímáním a myšlením. Na projektu pracují: teologové, lingvisté, sociální pracovník, tlumočníci do českého znakového jazyka, neslyšící rodilí mluvčí, neslyšící programátor a grafici, neslyšící kameraman.

Jde o historicky první překlad biblických textů do českého znakového jazyka a zřejmě o světově první překlad  univerzitní půdě.

Odkazy:

Info projektu

Info o nákladech